Website NT Seafoods là Website cung cấp  các sản phẩm thủy sản và thực phẩm

Địa chỉ: 20/2 Lâm Thành Mậu, Khóm 4, Phường 4, Thành Phố Cà Mau

Điện thoại: 0905 929 968 Ms:Tien 

                        Holine: 0290  3 821 822

Email: [email protected]

                [email protected]